15/09/2020 - De aankoop via overschrijving is tijdelijk niet beschikbaar.

Waarschuwing met betrekking tot Crypto-activa

Keplerk hecht zeer aan de bescherming van zijn gebruikers. Daarom geven wij u op deze pagina uitleg over de mogelijke risico's en delen we de aanbevelingen van de Banque de France die manen tot voorzichtigheid.

Waarschuwing

  1. 1. KEPLERK BLOCKCHAIN informeert consumenten over de risico‘s van het kopen en verkopen van crypto-activa, waaronder bitcoins, waarvan de volatiliteit is aangetoond.
  2. 2. We herinneren u eraan dat de aankoop, verkoop van en beleggingen in crypto-activa, waaronder de bitcoin, momenteel buiten elke gereguleerde markt plaatsvindt en er derhalve risico's van gedeeltelijke of volledige verliezen in verband met prijsvolatiliteit aan kleven.
  3. 3. Crypto-activa, waaronder bitcoins, bestaan niet fysiek; er zijn geen munten of biljetten.
  4. 4. We raden onze gebruikers aan om na te gaan welke belastingwetten gelden voor het bezitten van crypto-activa. Frankrijk met name voorziet een belasting op meerwaarde die is gerealiseerd via de verkoop van bitcoins. Voor meer informatie kunt u terecht bij een fiscalist.
  5. 5. Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen en met name artikel L 561-2 7 bis van het Franse monetaire en financiële wetboek, is KEPLERK onderworpen aan de verplichtingen van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Als zodanig, en om uw crypto-activa bij KEPLERK ten volle te kunnen benutten, dient u ons een identiteitsbewijs te verstrekken en uzelf te identificeren in overeenstemming met de geldende regelgeving.
  6. 6. Deel uw gebruikersnamen en wachtwoorden waarmee u zich op uw interface, Crypto-wallet of e-mail voor de account aanmeldt nooit met iemand anders en geef deze nooit door aan iemand anders. De medewerkers van Keplerk Blockchain of de handelaars-distributeurs mogen in geen enkel geval naar uw wachtwoord vragen. Twijfelt u? Neem dan contact op met onze ondersteuning op https://keplerk.com/nl-NL/ondersteuning/particulieren
  7. 7. De elektronische portefeuille, bekend als de "Crypto-wallet" met uw Crypto-activa, waaronder uw bitcoins, loopt het risico om gehackt te worden. Let er dus goed op dat u uw Crypto-wallet op de KEPLERK-app en uw IT-tools steeds vergrendelt.
  8. 8. Voor de Transacties, het kopen en verkopen van crypto-activa kan de Consument zich niet beroepen op het herroepingsrecht. Dit is overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 121-21-8 van de Code de la consommation (het Franse wetboek voor consumentenrecht), aangezien het herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend bij de levering van goederen of services waarvan de prijs afhangt van de fluctuaties op de financiële markt en die fluctuaties niet door professionals worden gecontroleerd en zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen, met name door de volatiliteit en de instabiliteit van de koers die op de Crypto-activa van toepassing is.
  9. 9. De toegang tot de aankoop- en verkoopservice van Crypto-activa vereist een voorafgaande aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden. U kunt die voorwaarden raadplegen op het volgende adres: https://keplerk.com/nl-NL/algemene-voorwaarden-verkoop.

Hebt u meer hulp nodig?

Zoek in de publicaties
van onze gemeenschap van experts

Neem contact op met Help en ondersteuning
(van maandag tot zaterdag van 10.00 tot 18.30 uur)
op +33 1 82 83 42 60

Een e-mail sturen
naar info@keplerk.com

Om hulp vragen via de app

Ga in de app naar de rubriek "Help"

Volg ons op Twitter

Volg de laatste publicaties over de service. U kunt ook vragen stellen.

Follow @Keplerk_support